Pokud chcete doprovázet své klientky do porodnice a nebýt u jejich porodu v pozici pouhého konzultanta, ale porod i vést, je nutné s porodnicí uzavřít nějaký smluvní vztah. V úvahu připadá nějaká forma pracovněprávního vztahu (nejčastěji v podobě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) nebo smlouva o pronájmu prostor (o té nám není známo, že by byla využívána a dle našeho názoru by bylo vhodné ji výslovně zakotvit do legislativy, ačkoliv jí prakticky nic nebrání). 

Co by ve smlouvě mělo být upraveno? 

  1. Povinné služby a zavedení na oddělení 

Ze strany nemocnic mohou být vyžadovány povinné služby (např. v minimálním rozsahu měsíčně) anebo alespoň ze začátku kvůli orientaci na oddělení a seznámení se s ostatním personálem. Vždy zvažte, co je ve vašich časových možnostech, aby se nestalo, že nebudete moct dostát svým závazkům. 

  1. Vaše postavení mezi ostatním personálem 

Je vhodné ve smlouvě definovat, co vše můžete vykonávat samostatně a k čemu již musíte volat lékaře. 

  1. Standardy péče 

Zde je vhodné mít ve smlouvě zakotveno, zda jsou pro vás závazné interní dokumenty a pravidla, případně v jakém rozsahu. Je možné také například zakotvit závaznost a dodržování některých mezinárodních standardů, například podle WHO. 

  1. Finanční stránka 

Nejdůležitější částí smlouvy bude finanční stránka vašeho vztahu s porodnicí. Porod ve zdravotnickém zařízení je hrazen zdravotní pojišťovnou, je na vás, zda si dohodnete s nemocnicí například hodinovou mzdu. 

  1. Vedení zdravotnické dokumentace 

V případě, že vedete klientkám vlastní zdravotnickou dokumentaci například v těhotenských poradnách před samotným porodem, je vhodné mít se spolupracující nemocnicí dohodnutý způsob, jakým budete tuto zdravotnickou dokumentaci předávat či sdílet při příjezdu do porodnice. 

  1. Předání rodící ženy v případě, že dorazí vaše klientka 

Jedná se sice o nepříliš pravděpodobnou situaci, ale v případě, že máte službu v nemocnici a věnujete se rodící ženě, může přijet s rozjetým porodem také vaše klientka. Pro tento případ je vhodné mít ve smlouvě zakotveno, jak se bude postupovat (jestli předáte rodící ženu jiné porodní asistentce a půjdete se věnovat své klientce, nebo jinak). Zároveň je vhodné tuto možnost mít upravenou ve vaší smlouvě s klientkou.