Pokud nemáte uzavřený smluvní vztah s porodnicí, a máte klientku, která chce i přesto k porodu do porodnice doprovodit, máte možnost ji doprovodit v pozici konzultanta. Každý má při poskytování zdravotních služeb právo na konzultaci s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, než který mu zdravotní služby poskytuje (§ 28 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách). 

Díky tomu, že ženu máte v kontinuální péči již před porodem a znáte její individuální přání a preference, můžete jí dobře poradit ohledně toho, jakou péči v nemocnici přijmout. Žena má právo kdykoliv odmítnout jakoukoli zdravotní péči nebo odvolat svůj dříve udělený informovaný souhlas, a právě v těchto situacích jí můžete poskytnout potřebné informace k jejímu rozhodování. 

Nevýhoda vašeho doprovázení v pozici konzultanta tkví především v tom, že v nemocnice nemůžete do porodu nijak zasahovat nebo radit nemocničnímu personálu. Vaše role je v nemocnici opravdu pouze konzultační a pomáháte ženě se rozhodovat o zákrocích. 

Ještě před porodem můžete doporučit vaší klientce, aby vás označila jako osobu, která je způsobilá být informována o vašem zdravotním stavu a má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace a jiných zápisů vztahujících se k vašemu zdravotnímu stavu (§ 33 zákona o zdravotních službách). Žena vás může jako takovou osobu označit buď ve svém porodním plánu nebo v „informovaném souhlasu“, který podepisuje při příjmu do nemocnice. Budete mít právo ptát se zdravotníků na zdravotní stav vaší klientky a budete mít lepší přehled o průběhu porodu.