Policisté si s mužem romského původu vyřizovali účty hrubými urážkami, bitím, odtažením muže do lesa a vyhrožováním zastřelením a oběšením. Poškozený muž se s prosbou o pomoc obrátil na právníky Ligy, kteří jej zastupovali před soudem. Po třech letech byli policisté odsouzeni za zneužití pravomoci veřejného činitele a ublížení na zdraví.

Karel B. zaparkoval v květnu 2001 své auto a poklidně odcházel. Místem v Karlových Varech, kde se muž nacházel, však ve stejnou chvíli projížděl služebním vozem také policejní inspektor P. D. Ten okamžitě zastavil, vystoupil a vyzval muže k předložení osobních dokladů. Služební radiostanicí přivolal další tři policisty, o nichž věděl, že mají s dotyčným nevyřízené účty z předchozí doby. Po jejich příjezdu jim inspektor Karla B. předal se slovy „užijte si to“ a z místa odjel.

Facka kvůli původu

Policisté začali muže urážet hrubými výroky na jeho romský původ a barvu pleti. Jeden z nich jej uhodil do obličeje. Poté ho za použití fyzického násilí odtáhli do služebního vozu a odjeli s ním do lesa. Po cestě se k nim přidal ještě čtvrtý policejní kolega. V lese muže násilím vytáhli z automobilu, obstoupili ho a začali bít rukama sevřenýma v pěst, kopat nohama a urážet hrubými slovy.

Nato jeden z policistů vytáhl služební pistoli a vrazil ji muži do úst se slovy, že jej zastřelí. Ostatní ho v jeho počínání povzbuzovali. Nakonec policista uhodil Karla B. do hlavy a začal mu vyhrožovat, že pokud jejich jednání někomu oznámí, oběsí jej.

Soud uznal policisty vinnými

V důsledku této události utrpěl muž četná zranění a pohmožděniny, které ho několik dní omezovaly v obvyklém způsobu života.

I přes výhrůžky policistů požádal Karel B. Ligu lidských práv o pomoc.

Podniknuté kroky:

  • Květen 2001 – Podáno trestní oznámení na zasahující policisty
  • Červen 2003 – Okresní soud v Chebu vynesl rozsudek, kterým byli všichni policisté uznáni vinnými ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a odsouzeni k trestu podmíněného odnětí svobody v trvání deseti měsíců
  • Červen 2004 – Krajský soud v Plzni vydal rozsudek, který dosavadní tresty všech odsouzených ještě zpřísnil

Případ je uzavřen. Soud uznal policisty vinnými za zneužití pravomoci veřejného činitele a odsoudil je k podmíněnému odnětí svobody v délce deset měsíců.

policejní násilí, policie, trestné činy policistů, ublížení na zdraví