Právníci Ligy se ujali případu muže, kterého policisté zavřeli do cely poté, co veřejně projevil vlastní názor při návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně.

Při návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009 se Pavel Ž. rozhodl vyjádřit svůj nesouhlasný názor na učení katolické církve, které nejvyšší duchovní prezentuje. Ráno proto přišel k tuřanskému letišti, kde se setkání konalo, stoupl si na místo, kolem něhož procházel průvod věřících, a vybalil transparent s nápisem „Papež = Antikrist, věř Ježíši.“ Kolemjdoucím věřícím se muž ani jeho názor nezamlouvali, proto přivolali hlídku policie.

Ta Pavla Ž. vyzvala, aby zanechal svého údajně protizákonného jednání. Když muž neuposlechl, policisté jej spoutali a odvezli autem o půl kilometru dál od místa. Protože však neměli zákonný důvod omezovat muže na svobodě, propustili ho a nechali vrátit se na původní místo. Po cestě však Pavla Ž. zastavili další policisté a opět ho proti jeho vůli odvedli do policejního vozu.

Místo projevování názoru strávil čas s policisty

Tam musel sedět asi půl hodiny. Když navíc odmítl jet s policisty na služebnu, byl znovu spoután a odvezen nedobrovolně. Na policejní stanici strávil další hodinu a poté byl propuštěn. Setkání s papežem však mezitím skončilo, muž se tedy k tuřanskému letišti již vrátit nemohl.

Podle policie muž svým transparentem vzbuzoval veřejné pohoršení. Neuposlechl navíc výzvy veřejného činitele, proto s ním bylo vedeno i přestupkové řízení.

Pavel Ž. požádal o pomoc Ligu lidských práv. Po několika jednáních však muž už dále nechtěl ve věci pokračovat, proto jsme nepodali ani žalobu u soudu.

Podniknuté kroky:

  • září 2009 – zahájeno přestupkové řízení (přestupky neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a vzbuzování veřejného pohoršení)
  • říjen 2009 – řízení postoupeno do Vyškova – bydliště Pavla Ž.
  • listopad 2009 – ústní projednání ve věci neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, nakonec uděleno napomenutí
  • leden 2010 – uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu vůči Ministerstvu vnitra; v březnu 2010 nárok ministerstvem zamítnut

Případ je uzavřen. Muž v soudním sporu dál pokračovat nechtěl.

policie, svoboda