Začátkem června 2011 oslovili Ligu lidských práv rodiče čtrnáctileté dívky a dvanáctiletého chlapce. Obě děti navštěvovaly speciální základní školu, rodiče s tím však nesouhlasili a chtěli je zařadit zpět do běžné třídy. Zatímco u dívky se to podařilo, chlapec během zdlouhavého procesu přišel o sebedůvěru a raději zůstal ve speciální škole.

Obě děti byly přeřazeny do speciální školy s diagnózou lehkého mentálního postižení. Rodiče s jejich přestupem souhlasili, postupně jim však začalo vadit, že obsah poskytnutého vzdělávání ve speciální škole zřejmě neodpovídá možnostem dětí. Ty se podle jejich názoru mohly vzdělávat v běžné základní škole.

Rodiče se proto rozhodli iniciovat nové vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, která zjistila u chlapce lehké mentální postižení a u dívky dívka pouhé zdravotní znevýhodnění. Obě děti jsou zároveň sociálně znevýhodněné. Rodiče následně podali žádost o zařazení obou dětí do běžné základní školy ve spádové oblasti. Na školu byla přijatá pouze dívka.

Dlouhý proces vzal chlapci sebedůvěru i motivaci

Chlapci poradenské zařízení nedoporučilo navštěvovat běžnou třídu. Ředitelka školy i přes doporučení odborníků a seznámení se s dobrými příklady z praxe rozhodla chlapce nepřijmout. Rodiče však podali proti tomuto rozhodnutí odvolání a soud jim vyhověl.

Následně tak ředitelka chlapce na školu přece jen přijala, bohužel prodleva tohoto rozhodnutí vzala jemu i jeho rodině motivaci ke změně školy. Chlapec již nevěřil ve svůj úspěch v běžné základní škole a také získal pocit, že v této škole nebude vítán. Po pečlivém zvážení a také komunikaci s původní školou byl tento případ uzavřen setrváním chlapce v původní škole.

Inkluzivní vzdělávání a práva dětí

Zařazením obou dětí zpět na běžnou základní školu se však podařilo dokázat, že inkluzivní vzdělávání je v současné době nejen teoretickým konceptem vzdělávání, ale také legislativně vynutitelným právem každého dítěte. Děti se zdravotním znevýhodněním i sociálně znevýhodněné děti mají právo vzdělávat se na běžné škole. Mají také právo na přiměřená vyrovnávací a podpůrná opatření, mezi které patří například individuální vzdělávací plán či asistent pedagoga.

Podniknuté kroky:

červen 2011 > Proběhlo jednání se základní školou o integraci dětí a iniciování nového vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

srpen 2011 > Pedagogicko-psychologická poradna poskytla výsledky nového vyšetření.

září 2011 > Byla podána žádost o zařazení obou dětí do spádové základní školy.

září 2011 > Dívku přijali k běžné školní docházce. Ta samá škola odmítla přijetí jejího bratra.

prosinec 2011 > Bylo podáno odvolání proti rozhodnutí ředitelky základní školy o nepřijetí chlapce.

únor 2012 > Kraj rozhodnutí ředitelky základní školy zrušil, protože bylo v rozporu s právními předpisy.

březen 2012 > Podle nového rozhodnutí ředitelky chlapce přijali ke školní docházce. On však ztratil motivaci a do školy nepřestoupil.

Tiskové zprávy:

listopad 2012 > Liga ocenila další „férové školy“, už je jich 23

září 2013 > Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem

 

Případ je uzavřen. Dívku se podařilo přeřadit na běžnou základní školu. Chlapec se nakonec kvůli dlouhým průtahům rozhodl zůstat na speciální škole.

inkluzivní vzdělávání, práva dětí, škola