Ročník 2017

Do 7. ročníku soutěže Lidskoprávní diplomka se přihlásilo 8 studentů z 5 univerzitních fakult z Brna, Prahy a Olomouce.

Z přihlášených prací z oborů práva a sociálních věd byla oceněna čtveřice autorů, na třetím místě se umístily výherkyně dvě.

První místo vyhrála Barbora Antonovičová z právnické fakulty MU Brno, s diplomovou prací „Závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejich monitorování v ČR a vybraných státech“ vedoucí diplomky byla paní JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D..

Druhé místo obsadila Laura Haiselová s diplomovou prací „Ústavněprávní záruky práva na přístup ke vzdělání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením“ z pražské právnické fakulty, diplomku odborně vedla paní Helena Hofmanová.

Třetí místo si rozdělily dvě autorky diplomových prací. Tereza Falusová, s diplomovou prací „Povinné očkování“ z pražské právnické fakulty, diplomku vedl pan Petr Svoboda a Petra Lehotská s diplomovou prací „Hlasování o lidských právech v referendu – komparativní studie“ z brněnské právnické fakulty, diplomku vedl David Kosař.

Slavnostní večer se konal 23. února 2018 v nově zrekonstruovaném prostoru Tržnice Brno na Zelném trhu.

 

Fotogalerie