Ročník 2015

Do 5. ročníku soutěže Lidskoprávní diplomka se přihlásilo 19 studentů ze 7 univerzitních fakult.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos převzala záštitu nad soutěží o nejlepší závěrečnou studentskou práci věnovanou problematice lidských práv paní senátorka Eliška Wagnerová. Z devatenácti přihlášených prací z oborů práva, sociálních i přírodních věd byla oceněna trojice autorů.

Věcné ceny za první místo převzal Jan Kozubík z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, s jeho diplomovou prací na téma „Slovenské referendum o „ochraně rodiny“ – příčiny, průběh a výsledek v kontextu vlny proti-LGBT ve východní Evropě.“ Práce se zabývá slovenským referendem na „ochranu rodiny“, které se konalo na začátku roku 2015. Rychlost a intenzita, s jakou referendum začalo dominovat mediálnímu i společenskému prostoru, byla nevídaná. Poslední týdny před jeho konáním se jednalo o primární událost země, která se diskutovala na televizních obrazovkách,v kostelech nebo domácnostech. Hlavním cílem textu je snaha o zodpovězení otázky, jaké byly příčiny, průběh a důsledky tohoto lidového hlasování.

Druhé místo obsadila Iveta Mašková z Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové. Napsala diplomovou práci s názvem „Osoby s mentálním postižením, jejich práva a povinnosti.“ Množství osob s mentálním postižením v populaci obyvatel České republiky je přibližně 3%. Od druhé poloviny 20. století se stále více zdůrazňuje význam osobnosti osoby s postižením, tj. individuální specifičnosti každého člověka s postižením, která souvisí také s nově přijatou koncepcí tzv. speciálních potřeb a podpor.

Třetí místo získala Adéla Nela Kročilová z Právnické fakulty Univerzity Pavlovy v Olomouci se svou diplomovou prací „Hate Speech jako hranice svobody projevu.“ Práce se zabývá problematikou hate speech v kontextu české společnosti. Jejím hlavním cílem je vymezení hranic mezi projevem spadajícím pod ochranu svobody projevu, nenávistným projevem, který je sice právem na svobodu projevu chráněn, nicméně může být omezen a nenávistným projevem, kterému ochrana nesmí být poskytnuta z titulu zneužití práva. Zároveň jsou v ní s použitím relevantní judikatury nastíněna kritéria, jež je třeba zvažovat pro zařazení projevu do jedné z těchto kategorií.

Slavnostní večer se konal 13. března 2016 v brněnském klubu Music Lab.

Fotogalerie