Klíčové slovo: "2010"

  Vše k tématu

  „Ideál“ versus „noční můra“: představy studentů učitelství o žácích

  6.2.2013

  V příspěvku autorky sledovaly, jaká je představa studentů pedagogiky o „ideálním žákovi“ a žákovi, který je pro budoucí učitele „noční můrou“. Výzkum volně navazuje na výzkumné šetření „Představa učitelů o kvalitách ideálního žáka jako předpoklad ovlivňující učitelovo očekávání a hodnocení“, kde informanty bylo 36 učitelů působících na různých […]

  Ženy a zdraví – ochrana práv žen v souvislosti se zdravotní péčí

  6.2.2013

  Pekingská akční platforma ze září roku 1995 se zaměřila na několik cílových oblastí ochrany práv žen v souvislosti se zdravotní péčí a navrhla opatření, která by přispěla k větší informovanosti žen. Autor se zabýval problémy, kterým v této souvislosti čelila Česká republika (protiprávní sterilizace žen, respektování informovaného souhlasu, […]

  Věc Glor proti Švýcarsku

  6.2.2013

  Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Glor proti Švýcarsku je významné zejména svým dopadem na aplikační praxi. Jedná se o první rozhodnutí, kde Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení. Švýcarsko uplatňovalo zvláštní daňovou povinnost pro osoby […]

  Rozhovor s Geraldem Bachinegerem

  6.2.2013

  Gerald Bachineger je představitel dolnorakouských Patientenanwaltschaft, právních zstoupení pacientů o odškodňovacích fondech pro pacienty. Systém odškodňovacích pacientů vznikl pro případ, kdy zdravotnické zařízení za újmu, která pacientovi vznikla, neodpovídá. Gerald Bachineger představuje nejprve obecně koncepci odškodňovacích fondů a následně zodpovídá konkrétní dotazy týkající se financování, možnostech […]

  Proč je třeba respektovat dříve vyslovené přání pacienta

  6.2.2013

  Čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně upravuje institut dříve vysloveného přání pacienta ohledně lékařského zákroku, přičemž vzhledem k chybějící zákonné úpravě dříve vysloveného přání, zůstává tento institu nenaplněn. Autorka seznamuje čtenáře s nutnými předpoklady pro respektování přání pacienta a představuje argumenty, které svědčí ve prospěch svobody jednotlivce rozhodovat […]

  Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

  6.2.2013

  Rozvoj společnosti je spojen s řadou změn, které mění podobu nejen životních hodnot, ale i různých institucí mezi nimiž je i škola. Diagnostická komepetence pomáhá učiteli pochopit vztahy ve třídě, řešit výchovné problémy nebo odhalit případné patologické změny. V článku jsou nastíněny základní rysy pedagické diagnostiky, její jednotlivá […]

  Inkluzivní vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí žáka formou výuky a nejen jejím obsahem

  6.2.2013

  Autorka se ve svém článku zabývá inkluzivnímu vzdělávání, které ovlivňuje kompetence žáků a přináší nový přístup nejen pro žáky, ale i pedagogické pracovníky. Pozornost je věnována zejména základním třem důvodům k prosazování tohoto systému – důvod právní, který na základě několika národních i mezinárodních předpisů vychází z povinnosti zařazovat […]

  Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích

  6.2.2013

  Rozhodnutí o rozpuštění Dělnické strany se stalo jením z klíčových rozhodnutí v české judikatuře. Pro svoji délku je obtížně přístupné, a proto se autoři rozhodli ho čtenářům přiblížit ve formě výkladu jako pomyslná tři dějství. Dějstí první začíná v roce 2008, kdy byl podaný návrh na rozpuštění Dělnické strany vládou […]

  Publikace

  „Ideál“ versus „noční můra“: představy studentů učitelství o žácích

  6.2.2013

  V příspěvku autorky sledovaly, jaká je představa studentů pedagogiky o „ideálním žákovi“ a žákovi, který je pro budoucí učitele „noční můrou“. Výzkum volně navazuje na výzkumné šetření „Představa učitelů o kvalitách ideálního žáka jako předpoklad ovlivňující učitelovo očekávání a hodnocení“, kde informanty bylo 36 učitelů působících na různých […]

  Ženy a zdraví – ochrana práv žen v souvislosti se zdravotní péčí

  6.2.2013

  Pekingská akční platforma ze září roku 1995 se zaměřila na několik cílových oblastí ochrany práv žen v souvislosti se zdravotní péčí a navrhla opatření, která by přispěla k větší informovanosti žen. Autor se zabýval problémy, kterým v této souvislosti čelila Česká republika (protiprávní sterilizace žen, respektování informovaného souhlasu, […]

  Věc Glor proti Švýcarsku

  6.2.2013

  Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Glor proti Švýcarsku je významné zejména svým dopadem na aplikační praxi. Jedná se o první rozhodnutí, kde Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení. Švýcarsko uplatňovalo zvláštní daňovou povinnost pro osoby […]

  Rozhovor s Geraldem Bachinegerem

  6.2.2013

  Gerald Bachineger je představitel dolnorakouských Patientenanwaltschaft, právních zstoupení pacientů o odškodňovacích fondech pro pacienty. Systém odškodňovacích pacientů vznikl pro případ, kdy zdravotnické zařízení za újmu, která pacientovi vznikla, neodpovídá. Gerald Bachineger představuje nejprve obecně koncepci odškodňovacích fondů a následně zodpovídá konkrétní dotazy týkající se financování, možnostech […]

  Proč je třeba respektovat dříve vyslovené přání pacienta

  6.2.2013

  Čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně upravuje institut dříve vysloveného přání pacienta ohledně lékařského zákroku, přičemž vzhledem k chybějící zákonné úpravě dříve vysloveného přání, zůstává tento institu nenaplněn. Autorka seznamuje čtenáře s nutnými předpoklady pro respektování přání pacienta a představuje argumenty, které svědčí ve prospěch svobody jednotlivce rozhodovat […]

  Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

  6.2.2013

  Rozvoj společnosti je spojen s řadou změn, které mění podobu nejen životních hodnot, ale i různých institucí mezi nimiž je i škola. Diagnostická komepetence pomáhá učiteli pochopit vztahy ve třídě, řešit výchovné problémy nebo odhalit případné patologické změny. V článku jsou nastíněny základní rysy pedagické diagnostiky, její jednotlivá […]

  Inkluzivní vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí žáka formou výuky a nejen jejím obsahem

  6.2.2013

  Autorka se ve svém článku zabývá inkluzivnímu vzdělávání, které ovlivňuje kompetence žáků a přináší nový přístup nejen pro žáky, ale i pedagogické pracovníky. Pozornost je věnována zejména základním třem důvodům k prosazování tohoto systému – důvod právní, který na základě několika národních i mezinárodních předpisů vychází z povinnosti zařazovat […]

  Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích

  6.2.2013

  Rozhodnutí o rozpuštění Dělnické strany se stalo jením z klíčových rozhodnutí v české judikatuře. Pro svoji délku je obtížně přístupné, a proto se autoři rozhodli ho čtenářům přiblížit ve formě výkladu jako pomyslná tři dějství. Dějstí první začíná v roce 2008, kdy byl podaný návrh na rozpuštění Dělnické strany vládou […]

  Zobrazit další publikace »