Jak se dohodnout bez soudu

Jak_se_dohodnout_bez_soudu

Publikace představuje mediaci jako prostředek řešení sporů ve zdravotnictví. Vydali jsme v roce 2010.

Download [PDF, 936.84 KB]