Policie zavřela do cely muže, který veřejně prosazoval názor na papeže

Leden 2010

Právníci Ligy se ujali případu muže, kterého policisté zavřeli do cely poté, co veřejně projevil vlastní názor při návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně.

Při návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009 se Pavel Ž. rozhodl vyjádřit svůj nesouhlasný názor na učení katolické církve, které nejvyšší duchovní prezentuje. Ráno proto přišel k tuřanskému letišti, kde se setkání konalo, stoupl si na místo, kolem něhož procházel průvod věřících, a vybalil transparent s nápisem „Papež = Antikrist, věř Ježíši.“ Kolemjdoucím věřícím se muž ani jeho názor nezamlouvali, proto přivolali hlídku policie.

Ta Pavla Ž. vyzvala, aby zanechal svého údajně protizákonného jednání. Když muž neuposlechl, policisté jej spoutali a odvezli autem o půl kilometru dál od místa. Protože však neměli zákonný důvod omezovat muže na svobodě, propustili ho a nechali vrátit se na původní místo. Po cestě však Pavla Ž. zastavili další policisté a opět ho proti jeho vůli odvedli do policejního vozu.

Místo projevování názoru strávil čas s policisty

Tam musel sedět asi půl hodiny. Když navíc odmítl jet s policisty na služebnu, byl znovu spoután a odvezen nedobrovolně. Na policejní stanici strávil další hodinu a poté byl propuštěn. Setkání s papežem však mezitím skončilo, muž se tedy k tuřanskému letišti již vrátit nemohl.

Podle policie muž svým transparentem vzbuzoval veřejné pohoršení. Neuposlechl navíc výzvy veřejného činitele, proto s ním bylo vedeno i přestupkové řízení.

Pavel Ž. požádal o pomoc Ligu lidských práv. Po několika jednáních však muž už dále nechtěl ve věci pokračovat, proto jsme nepodali ani žalobu u soudu.

Podniknuté kroky:

  • září 2009 – zahájeno přestupkové řízení (přestupky neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a vzbuzování veřejného pohoršení)
  • říjen 2009 – řízení postoupeno do Vyškova – bydliště Pavla Ž.
  • listopad 2009 – ústní projednání ve věci neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, nakonec uděleno napomenutí
  • leden 2010 – uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu vůči Ministerstvu vnitra; v březnu 2010 nárok ministerstvem zamítnut

Případ je uzavřen. Muž v soudním sporu dál pokračovat nechtěl.