Uzavřené případy

Za vyoperování zdravého orgánu proti vůli pacientky zaplatí lékař 300 tisíc korun

Leden 2013

Paní A. podstoupila v roce 2006 operaci dělohy. Před zákrokem sdělila lékařům, že si přeje, aby jí byly zachovány vaječníky, které podle dosavadních vyšetření byly zdravé. I přesto se operatér rozhodl je preventivně odstranit.

Muže neoprávněně zbavili způsobilosti a proti jeho vůli ho drželi na psychiatrii

Listopad 2012

Milana S. zbavil soud dvakrát způsobilosti k právním úkonům na základě chybného znaleckého posudku a zcela bez jeho vědomí. Nedobrovolná hospitalizace mu navíc doživotně poškodila zdraví. Spravedlnosti se domohl až u Evropského soudu pro lidská práva, který mu přiznal odškodnění za porušení jeho práv a osobní svobody.

Gynekologovi, který znásilnil pacientku, soud zakázal vykonávat lékařskou praxi

Únor 2012

Lékař znásilnil svou pacientku při gynekologickém vyšetření. Dívka požádala o pomoc právníky Ligy, kteří případ řešili soudní cestou. Gynekolog byl za znásilnění pravomocně odsouzen k zákazu výkonu lékařské praxe na dobu tří let a k podmíněnému trestu ve zkušební době v délce tří let.

Lékaři sterilizovali ženu při porodu. Vláda ji odškodnila

Říjen 2011

Právníci Ligy zastupovali před soudem ženu, kterou lékaři sterilizovali při porodu, aniž by s tím souhlasila. Na základě argumentů a důkazů soud rozhodl, že nemocnice porušila zákon, a nařídil jí, aby se traumatizované ženě omluvila.

Soud rodičům odebral děti kvůli špatné sociální situaci. To je příklad špatné praxe, tvrdí právníci Ligy

Září 2011

Počátkem července 2010 Ligu kontaktovala sociální pracovnice organizace SOZE, že její klientce byly odebrány děti na základě předběžného opatření. To bylo nařízeno z důvodu špatné bytové a sociální situace rodičů nezletilých. Orgán sociálně-právní ochrany dětí byl zároveň toho názoru, že matka není schopna zajistit řádnou péči o děti. Jednalo se o čtyřletého syna a jeho polorodou sestru, kterém bylo v té době […]