Zuzana Durajová

Email: [javascript needed]
Náplň práce: Právnička v tématu Férově k postiženým

Oblast/téma

Práva osob s duševním postižením. Problematika opatrovnictví, detenčního řízení a transformace ústavní péče.

Vzdělání a zkušenosti

Vystudovala právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, tamtéž studuje také sociologii. Rok studovala na univerzitě v Belgii. Absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudě. Spolupracovala s Ekologickým právním servisem, kde poskytovala právní poradenství v oblasti životního prostředí, pozemkového práva a správních řízení.

Ligové cíle

Jejím dlouhodobým cílem je naplnění vize Ligy o spravedlivé společnosti, ve které jsou důsledně dodržována lidská práva. Střednědobým cílem je zlepšit situaci lidí s duševním postižením v ČR, zejména pokusit se zbourat dlouholeté předsudky vůči této skupině lidí, jako i nastolit věcnou a spravedlivou debatu o tom, jak má společnost přistupovat k lidem, kteří jsou z nějakého důvodu zařazeni mezi „menšiny“. A krátkodobým cílem je pozitivně ovlivnit život alespoň jednoho klienta, nebo vyhrát zajímavou soudní kauzu, která ovlivní judikaturu ostatních soudů.

Největší ligový úspěch

Úspěchy jsou většinou výsledkem vzájemné spolupráce, naposledy se podařilo například prosadit změnu některých ustanovení nových zdravotnických zákonů týkajících se lidí s duševním postižením. Osobně také pociťuje jako úspěch to, když se podaří někoho „naočkovat“ argumenty tak, že se začne na věci dívat z trochu jiného úhlu.

Osobnost

Baví ji hlavně rozmanitost práce, možnost kreativně a pružně reagovat na nové výzvy a skvělá pracovní atmosféra. Jejím lidskoprávním vzorem je seriál Southpark, který má podle ní kupodivu často lidskoprávní rozměr. Snaží se otevírat témata, které jsou ve společnosti tabu a analyzuje různé pohledy na ně. Za pomoci humoru pak poukazuje na absurditu některých extrémních postojů a předsudků. Váží si také zejména práce lidskoprávních aktivistů v zemích, kde jim za jejich práci hrozí trestní stíhání či ještě horší postihy. Tito lidé jsou často beze jména a z mainstreamových médiích se o nich lidé nedozvědí. Jsou však pravými hrdiny v boji za lidská práva.