Šárka Dušková

Email: [javascript needed]
Náplň práce: Právnička témat Férová škola a Férové dětství

Vzdělání a zkušenosti

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity a vždy chtěla pracovat v oblasti lidských práv, i proto se zároveň věnovala studiu Mezinárodních vztahů a Bezpečnosti na Fakultě sociálních studií. Je velkou milovnicí poznávání nových kultur – rok studovala na univerzitě v Istanbulu a absolvovala dobrovolnický pobyt na východě Turecka. Před příchodem do Ligy se věnovala neformálnímu a lidskoprávnímu vzdělávání a problematice migrace a práv žadatelů o azyl.

Ligové cíle

Nejvíce ambiciozní obecný cíl má jeden – prosadit respekt státu ke svým lidskoprávním závazkům. Konkrétní cíle má v lize v současnosti dva – dosáhnout zakotvení práva na inkluzivní vzdělání do českého práva a praxe a respektování práv dětí a rodin v řízení se státními orgány.

Největší ligový úspěch

Největším úspěchem je každý případ, kdy se podaří pomoci klientovi, v této oblasti konkrétně, když se podaří navrátit děti zpět z ústavu ke svým rodičům nebo pomoci rodiči umístit své dítě do školy. Velkým a důležitým bonusem potom je, pokud má tento případ také potenciál pohnout se systémem, na takové rozhodnutí však stále čeká. Za úspěch také považuje novelizaci klíčové legislativy v oblasti školství a ochrany práv dětí, která se postupně přibližuje lidskoprávním standardům – je to důkaz, že naše dlouhodobá práce má smysl.

Osobnost

Věří, že pokud se člověku něco nelíbí, má jít za tím, aby to změnil. Musí ale vždy začít u sebe, přesně podle motta: „Ptal jsem se, proč s tím někdo něco neudělá, a pak jsem si uvědomil, že i já jsem „někdo““. V Lize jí kromě práce na lidskoprávních tématech nejvíce vyhovuje nastavení kolektivu, který se v praxi snaží fungovat přesně podle principů, které hlásá.