Monika Tannenbergerová

Email: [javascript needed]
Náplň práce: Pedagožka v projektu Férová škola. V současnosti na rodičovské dovolené.

Vzdělání a zkušenosti

Své studium zakončila doktorátem z Pedagogiky na MU v Brně. Má zkušenosti s učením „malých i velkých“. V současné době se však věnuje zejména vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ. Spolupracovala na projektech podpory vrstevnických vztahů a prevence patologických jevů ve školství (CHIPS a ŘVV).

Ligové cíle

Její životní téma je spravedlnost a proto se snaží najít cesty, jak ji lze uplatňovat v běžném životě. Úzce spojené jsou s tím „principy svobody v práci“, které pomáhá v Lize zavést do každodenního pracovního dne. V ligové oblasti Práva dětí/Férová škola se zabývá teoriemi inkluze, jejím „měřením“, zahraničními inspiracemi a podporou základních škol v jejich inkluzivním směřování.

Největší ligový úspěch

Ruku k dílu přiložila zejména při harmonizaci vnitřního nastavení celé organizace. Nejvíce se angažuje v projektu Férová škola, kde vytvořila nástroj pro evaluaci základních škol v oblasti inkluze.

Osobnost

Jejím největším lidsko-právním vzorem je Erin Brockovich.

Drží se motta:

„Prožívat, ne jen přežívat.“