Marek Zemský

Email: [javascript needed]
Funkce: statutární zástupce spolku
Náplň práce: Projektový lídr

Vzdělání a zkušenosti

Absolvoval studium sociologie a sociální antropologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Odborné i životní zkušenosti sbírá především v neziskovém a veřejném sektoru. Ve své práci se zaměřuje na realizaci výzkumných, analytických a vzdělávacích aktivit.

Ligové cíle

Posunout školský systém k vyšší otevřenosti a kvalitě vzdělání, které by bylo dostupné všem dětem bez rozdílu. Přispět tak k posilování soudržnosti a spravedlnosti v české společnosti, do jejichž sociálních, ekonomických i politických aktivit jsou zapojeni všichni její členové.

Největší ligový úspěch

Každá nová škola, která se přihlásí do projektu Férová škola, je velký úspěch. Je to důkaz, že prosazování inkluzivního školství dává smysl i dalším lidem. Až takovýchto úspěchů Liga zaznamená něco kolem 4 a půl tisíc a všechny tyto školy budou oceněny i certifikátem dobré praxe, mohl by to být ten „největší ligový úspěch“.

Osobnost

Za nejvýznamnější faktory ovlivňující současný stav lidské společnosti považuje tématiku inkluze a exkluze. Je zastáncem názoru, že žádoucí principy otevřenosti, rovnosti a oceňování různosti se mohou díky implementaci do školního prostředí postupně institucionalizovat v celém sociálním systému. V pracovním i osobním životě se snaží řídit mottem, které se mu připomene vždy, když vidí lidi kolem se usmívat:

„Je neuvěřitelné, jak pouhý výraz naší tváře dokáže ovlivnit náš celkový náhled na svět.“