Kateřina Červená

Email: [javascript needed]
Náplň práce: Projektová manažerka. V současnosti na rodičovské dovolené.

Vzdělání a zkušenosti

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pokračuje doktorským studiem správního práva. Spolupracovala s Ekologickým právním servisem. Poskytovala právní poradenství v oblasti životního prostředí. Je členkou Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR.

Největší ligový úspěch

1 500 zodpovězených dotazů pacientů v poradně Férové nemocnice.

Osobnost

Baví ji Liga jako taková, zejména práce s lidmi, kteří se nebojí ohradit, když se kolem nich dějí nepravosti, umějí se vzepřít zaběhaným stereotypům a dovedou vytrvat ve svých cílech. Drží se motta od Svatopluka Čecha:

„I malý skutek je víc než samé řeči.“